Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului

04/10/2016 | 19:25

Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului, proiect coordonat de ACTEDO, este un centru de asistenţă juridică pro bono (clearinghouse în engleză) prin care implicăm avocați pro bono în soluționarea unor probleme sociale grave, de la discriminare și accesul persoanelor cu dizabilități la educație și sănătate, la violență domestică, hărțuire sau evacuări forțate. De la începutul Rețelei și până în 2016 am ajutat peste 150 de persoane vulnerabile aflate în situații grave de încălcare a drepturilor acestora. Din 2016, proiectul funcționează în regim voluntar.

Singurul clearinghouse specializat pe drepturile omului din România. Centrul de asistență juridică este specializat pe drepturile omului și are ca scop facilitarea accesului la justiție al grupurilor vulnerabile din România, atunci când drepturile lor fundamentale au fost încălcate. Beneficiile pe care le oferim depășesc însă scopul proiectului și numără:  un impact mare în comunitate, satisfacții personale și profesionale, prilejul de dobândi experiență în cauze complexe de drepturi ale omului, participarea la evenimente și un proces eficient prin care ACTEDO oferă secretariatul centrului de asistență juridică și se implică în comunicarea problemelor și soluționarea lor, inclusiv prin advocacy.

Pro bschema reteaono – termen derivat din expresia latină „pro bono publico”, însemnând „pentru binele public” – se referă la o activitate voluntară, fără compensații financiare și realizată pentru o cauză nobilă.

 

 

 

Reţeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului se adresează:

persoanelor ale căror drepturi au fost încălcate și/sau persoanelor discriminate care aparţin unui grup vulnerabil (persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, persoane infectate cu HIV/SIDA, victime ale violenței domestice, victime ale violenței sexuale și de gen, persoane LGBTQI (lesbiene, gay, bisexuale, trans, queer, intersex), tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a copilului, femei, familii cu mai mult de doi copii și familii monoparentale în situații de risc, copii și vârstnici în situații de risc, persoane care au executat pedepse penale sau măsuri educative, persoane dependente de droguri și alcool, persoane fără adăpost, persoane afectate de boli cronice sau profesionale, refugiați și azilanți);

ONG-urilor şi asociaţiilor care au ca obiect de activitate promovarea şi protejarea drepturilor omului, precum şi cele care lucrează cu grupuri vulnerabile.

Am fost distinși cu premiile:

Ce cazuri au fost preluate prin Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului?

Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului în cifre

Ce spun Beneficiarii Rețelei Pro Bono?

Ce spun Avocații Pro Bono?

Cum a început proiectul Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului

Centrul de asistență juridică a fost lansat în data de 18 decembrie, 2014, la Cluj-Napoca, printr-o dezbatere privind accesul la justiție al grupurilor vulnerabile, în România.

În perioada iulie 2014 – aprilie 2016, proiectul a fost finanțat prin intermediul granturilor SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG România, prin Componenta 1, Implicare (www.fondong.fdsc.ro). Partenerii inițiali de proiect au fost: Centrul de Resurse Juridice (CRJ)
Global Network for Public Interest Law (PILnet), Societatea Civilă de Avocaţi Costas, Negru & Asociații, Societatea Civilă de Avocaţi Chiriță și Asociații.

EEA-Grantsfondong_logoConţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org. Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.