Cazul #5 Evacuări forțate

03/24/2015 | 13:03

Grup vulnerabil: romi
Aria drepturilor omului: #drepturilocative  #evacuăriforțate

Mai multe familii de etnie romă din Cluj-Napoca – în total c. 80 de persoane – se află în pericolul de a fi evacuate forțat. Acestea locuiesc într-un imobil în jurul căruia și-au ridicat așezăminte informale. Situația juridică a imobilului este neclară, pentru unele dintre apartamente existând contracte de vânzare-cumpărare și întăbulări, pentru altele doar contracte. În urma câștigării unui proces, Primăria ar putea demola unele dintre construcțiile informale, fără a oferi o alternativă locativă acestor familii.

Avocata Pro Bono Paula Petean a preluat acest caz, dorind să găsească o soluție juridică atât pentru intrarea în legalitate a situației locative a respectivelor familii, cât și pentru evitarea riscului ca acestea să rămână fără adăpost.