Solicită asistență juridică pro bono

Pentru a putea beneficia de asistenţă juridică gratuită prin intermediul Reţelei Pro Bono pentru Drepturile Omului, solicitantul trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

să aparţină unui grup vulnerabil: persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, persoane infectate cu HIV/SIDA, victime ale violenței domestice, victime ale violenței sexuale și de gen, persoane LGBTQI (lesbiene, gay, bisexuale, trans, queer, intersex), tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a copilului, femei, familii cu mai mult de doi copii și familii monoparentale în situații de risc, copii și vârstnici în situații de risc, persoane care au executat pedepse penale sau măsuri educative, persoane dependente de droguri și alcool, persoane fără adăpost, persoane afectate de boli cronice sau profesionale, refugiați și azilanți;

să fi fost victima unei situaţii de discriminare sau să i se fi încălcat un drept fundamental. Următoarele situații de încălcare a drepturilor omului vor fi tratate cu prioritate: discriminare pe orice criteriu, violenţă de gen (violenţă sexuală, violenţă domestică, hărţuire ş.a.), încălcarea legislaţiei din domeniul dizabilităţii, evacuări forţate, abuzuri legate de protecţia socială şi protecţia copiilor, protecţia juridică a refugiaţilor. Cazurile din alte arii de drepturile omului vor fi tratate în funcţie de resursele disponibile.

Datorită faptului că proiectul se desfăşoară acolo unde avem o colaborare stabilită cu avocați, prioritate vor avea cazurile provenind din aceste zone geografice: jud. Cluj, Mureș, Bistrița-Năsăud, Contanța și municipiul București.

Înainte de a solicita asistenţă juridică pro bono, te rugăm să citeşti Regulamentul de funcționare a Rețelei Pro Bono pentru Drepturile Omului.

Formular solicitare asistență juridică – Persoane fizice

Formular solicitare asistență juridică – ONG-uri

Dacă nu reușiți să completați Formularul de mai sus, ne puteți contacta la numărul de telefon: 0741 501 917 (Andreea Hoțopan, jurist).