Accesibilizarea spațiilor publice

11/22/2015 | 21:21

Reţeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului oferă sprijin juridic asociaţiilor OPTAR şi ActiveWatch pentru a pune presiune pe instituţiile şi funcţionarii din municipiul Bucureşti care nu şi-au îndeplinit obligaţiile în materie de construcţii civile adaptate la nevoile persoanelor cu dizabilităţi.

În urma demersurilor acestor asociaţii, cu sprijinul avocaţilor Reţelei Pro Bono, Inspectoratul Regional în Construcţii Bucureşti-Ilfov a declarat că montarea bolarzilor de pe trotuarele Căii Victoria s-a efectuat fără să existe aviz sau proiect, şi că aceste lucrări nu respectă Normativul privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.

Conform Normativului NP 051-2012 (Revizuire NP 051/2000 – Monitorul Oficial al României, partea I, 5 martie 2013),

“(1) Pe traseele de deplasare trebuie evitată amplasarea de obstacole precum: obiecte de mobilier urban agăţate pe pereţii clădirilor sau independente, bolarzi, stâlpi.

(2) Obstacolele cu o înălţime mai mică de 75 cm creează situaţii periculoase pentru persoanele cu deficienţe de vedere. (…)

(4) Obstacolele trebuie realizate cu forme şi gabarite care să permită detectarea lor de către persoanele care folosesc bastonul alb pentru nevăzători.

(5) Obstacolele trebuie realizate astfel încât forma lor să atenueze impactul în caz de lovire.”

Avocaţii Reţelei Pro Bono pentru Drepturile Omului lucrează în continuare cu OPTAR şi ActiveWatch pentru a descoperi şi remedia alte eventuale nereguli care există în modul cum sunt amenajate spaţiile publice în Bucureşti.

 calea victoriei